CBSE Results

CBSE RESULTS

 

CLASS  X  - OVER  ALL VIEW

 

 

CLASS X TOPPERS YEAR WISE
 
 
            S.NO
Year
Name of the Student
Marks
%age
01
2005-06
H.S. Sandeep
471
94.2%
02
2006-07
G.P. Devaraj
468
93.8%
03
2007-08
N.P. Navya
462
92.4%
04
2008-09
Adarsh Hegde
467
93.4%
05 2009-10 Beeresh A 475 95.0%
06 2010-11 Basavakumar C, Darshan S J, Pavan H C 475 95.0%
07 2011-12 Milank B S, Shivakumar N R, Sanjay A M CGP: 9.8  93.1%
08 2012-13 Archana M S, Rakshata P V, Smitha C B, Varshitha D B, Tejashwini, Kousthub, Soundarya, Manjushree, Manishankar, Pavan R C, Gururaj k CGP: 10  95%
09 2013-14 Prajwal Chandra C S, Puneet H S, Sanketh J H CGP: 10  95%
10
2014-15
Karthik T CGP : 10 95 %
11
2015-16 Pallavi C S, Priyanka D, Prarthana, Sanjay P J, Nithindeep S,P, Adity Goutham

 

CGP : 10

 

95%

 
                      
          S.NO Year Name of the Student Marks %age
12 2016-17      
13 2017-18      
14 2018-19      
15 2019-20      

CLASS  XII - OVER  ALL VIEW
 
S.NO
Year
Appeared
Pass
Result %
01
2007-08
41
41
100%
02
2008-09
42
39
92.8%
03 2009-10 41 40 97.56%
04 2010-11 39 39 100 %
05 2011-12 35 35 100%
06 2012-13 40 40 100%
07 2013-14 42 42 100%
08
2014-15
40
40
100%
 

 

 

 

CLASS XII TOPPERS YEAR WISE
 
S.NO
Year
Name of the Student
Marks
%age
01
2007-08
A.y. Dattath Raya
452
90.4%
02
2008-09
M.R. Jyothi
452
90.4%
03 2009-10 N P Navya 472 94.4%
04 2010-11 Nagraj K M 458 91.6%
05 2011-12 Jamuna G N 461 92.2%
06 2012-13 Praveen Kumar H R G N 450 90%
07 2013-14 Sachin S Malavalli G N 458 91.6%
08
2014-15
Pavan Kumar R.C
478
95.6%
 
          S.NO Year Name of the Student Marks %age
9 2015-16      
10 2016-17      
11 2017-18      
12